Ta strona korzysta z cookies OK więcej

Usługi
 • uzgodnienie projektów budowlanych przez rzeczoznawcę ppoż.,
 • przygotowanie inwestycji do odbioru,
 • opracowywanie planów ewakuacji obiektu,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • opracowywanie instrukcji techniczno-ruchowych,
 • wyznaczanie dróg pożarowych i ewakuacyjnych,
 • doradztwo w doborze rozwiązań i systemów ppoż.

Wyposażanie obiektów w sprzęt, urządzenia i systemy ppoż.:
 • podręczny sprzęt gaśniczy,
 • systemy sygnalizacji pożaru,
 • systemy oddymiania,
 • znaki przeciwpożarowe, instrukcje i tablice informacyjne.

Kontrole stanu technicznego sprzętu i wyposażenia ppoż.:
 • przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • przeglądy techniczne systemów alarmu pożarowego,
 • przeglądy techniczne systemów oddymiania,
 • przeglądy przeciwpożarowych instalacji hydrantowych,
 • pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i alarmowego.

Serwisy sprzętu i wyposażenia ppoż.:
 • serwis podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • serwis systemów alarmu pożarowego,
 • serwis systemów oddymiania,
 • serwis przeciwpożarowych instalacji hydrantowych.